Skauting

Skauting je celosvětové hnutí s dlouhou tradicí, ale moderními metodami. Dnes existuje na této planetě přes 200 zemí, kde skauting zakotvil, a zhruba 40 milionů členů, které spojuje stejná myšlenka.

Je to také dobrovolné, nezávislé, nepolitické hnutí, které chce pomoci mladým lidem stát se samostatně uvažujícími, sebevědomými osobnostmi s pevnými morálními hodnotami.

Skauting je otevřen všem lidem a chce stavět mosty mezi lidmi z různých kulturních, sociálních či etnických prostředí. Nezáleží na tom, jak je kdo starý či odkud pochází, protože každý se máme od druhých co učit.

Skauting nabízí seberealizaci, nevšední zážitky, dobrodružství, partu kamarádů a mnoho dalšího. Formou her si skauti osvojují praktické dovednosti a znalosti, které se hodí do praktického života.

Mnoho užitečných informací nabízí též server http://www.skaut.cz.


Historie

Za zakladatele skautingu je považován Angličan Lord Robert Baden-Powell. Již v roce 1907 uspořádal první skautský tábor. Jeho myšlenku převzal a přepracoval roku 1911 profesor Antonín Benjamín Svojsík, který založil skautskou organizaci u nás.

Ačkoli bylo skautské hnutí totalitními režimy třikrát zakázáno, po roce 1989 byl český skauting opět vzkříšen a dnes sdružuje téměř 68 000 členů. Právem je pokládán za obecně prospěšnou a respektovanou organizaci.


Idea

Skautský zákon:
 1. Skaut je pravdomluvný.
 2. Skaut je věrný a oddaný.
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
 5. Skaut je zdvořilý.
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
 8. Skaut je veselé mysli.
 9. Skaut je hospodárný.
 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Skautský slib:
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
 • sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
 • plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
 • duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním
(Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou:
K tomu mi dopomáhej Bůh.)

Skautské heslo:
Buď připraven!

Comments